Program Szczepień Ochronnych

W Polsce szczepienia ochronne są realizowane zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych (tzw. kalendarzem szczepień), który jest co roku aktualizowany.

Dokument ten porządkuje kwestie wieku i zakresu wykonywanych szczepień ochronnych i uwzględnia:

 • szczepienia bezpłatne (tzw. obowiązkowe) realizowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego bez dodatkowych opłat
 • szczepienia odpłatne (tzw. zalecane) – wskazane w celu rozszerzenia zakresu ochrony dziecka lub zmniejszenia liczby zastrzyków, ale nierefundowane z budżetu państwa.


Zarówno szczepienia bezpłatne (obowiązkowe), jak i odpłatne (zalecane) są bezpieczne i skutecznie chronią przed zachorowaniem. O ich umieszczeniu w jednej z tych dwóch grup decydują takie czynniki, jak częstość występowania choroby, jej ciężkość, konsekwencje zachorowania oraz powikłania, a także – co bardzo ważne – koszt programu powszechnego szczepienia dzieci i możliwości budżetu państwa (względy ekonomiczne).

Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku - finansowane ze środków publicznych (bezpłatne):

Wiek Szczepienie przeciw
1 rok życia w ciągu 24 godzin po urodzeniu WZW typu B - domięśniowo (pierwsza dawka)
GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką BCG
2 miesiąc życia (7 - 8 tydzień) WZW typu B - domięśniowo (druga dawka)
BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP (pierwsza dawka)
zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - podskórnie lub domięśniowo (pierwsza dawka)
3 - 4 miesiąc życia
(po 6 - 8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)
BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP (druga dawka)
POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (pierwsza dawka)
zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - podskórnie lub domięśniowo (druga dawka)
5 - 6 miesiąc życia
(po 6 - 8 tyg. od poprzedniego szczepienia)
BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP (trzecia dawka)
POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (druga dawka)
zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - podskórnie lub domięśniowo (trzecia dawka)
7 miesiąc życia WZW typu B - domięśniowo (trzecia dawka)
2 rok życia 13 - 14 miesiąc życia ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE - podskórnie żywą szczepionką skojarzoną (typu MMR) (pierwsza dawka)
16 - 18 miesiąc życia BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP (czwarta dawka)
POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką IPV poliwalentną (trzecia dawka)
zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - podskórnie lub domięśniowo (czwarta dawka)
Okres przedszkolny 6 rok życia BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - domięśniowo szczepionką DTaP zawierającą bezkomórkowy komponent krztuśca
POLIOMYELITIS - doustnie szczepionką OPV poliwalentną
Szkoła podstawowa
i gimnazjum
10 rok życia ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE - podskórnie żywą szczepionką skojarzoną (dawka przypominajaca)
14 rok życia WZW typu B - domięśniowo trzykrotnie w cyklu 0-1-6 miesięcy
BŁONICY, TĘŻCOWI - podskórnie lub domięśniowo
Szkoła ponadpodstawowa 19 rok życia lub ostatni rok nauki w szkole BŁONICY, TĘŻCOWI - podskórnie lub domięśniowo

Szczepienia zalecane – niefinansowane ze środków publicznych (płatne):

 • INFANRIX HEXA - przeciwko Błonicy, Tężcowi, Krztuścowi, Poliomyelitis, Haemophilus Influenzae typu B, WZW typu B.

 • INFANRIX IPV HIB - przeciwko Błonicy, Tężcowi, Krztuścowi, Poliomyelitis, Haemophilus Influenzae typu B
 • PREVENAR 13, SYNFLORIX, PNEUMO 23 - przeciwko zakażeniom Pneumokokowym (Streptococcus Pneumoniae).

 • FSME IMMUN przeciwko Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu

 • NEISVAC C, MENINGITEC- przeciwko zakażeniom Meningokokowym (Neisseria Meningitidis).

 • ROTARIX, ROTATEQ - przeciwko biegunce Rotawirusowej.

 • CERVARIX - przeciwko ludzkiemu Wirusowi Brodawczaka.

 • VARILIX - przeciwko Ospie Wietrznej.

 • VAXIGRIP - przeciwko Grypie

 • ENGERIX - przeciwko Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B

 • HAVRIX - przeciwko Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu A

 • MMR – przeciwko Odrze, Śwince i Różyczce

 

Zapraszamy Państwa na sezonowe szczepienia przeciwko grypie.

Zapraszamy Państwa na szczepienia przeciwko Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu