Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry

Jaskra jest ciężkim schorzeniem okulistycznym, będącym jedną z głównych przyczyn ślepoty na świecie. Dotyczy obu oczu. Schorzenie nieleczone zawsze prowadzi do nieodwracalnej utraty wzroku. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, obejmuje ona 15% wszystkich zarejestrowanych przypadków ślepoty. Przyjmuje się, że na jaskrę choruje ok. 70 milionów ludzi na świecie, a do roku 2000 niemal 7 milionów straciło wzrok z powodu jaskrowego zaniku nerwu wzrokowego.

 

Program badań prenatalnych

Badania prenatalneW ostatnich latach systematycznie wzrasta średni wiek kobiet rodzących. W przypadku kobiet rodzących po 35 roku życia wzrasta ryzyko wystąpienia wad wrodzonych lub patologii płodu, uwarunkowanej abberacją chromosomalną. Określenie ryzyka wystąpienia abberacji chromosomowych i wykrycie wielu wad rozwojowych we wczesnym okresie ciąży pozwala na bezpieczne prowadzenie ciąży i umożliwia podjęcie leczenia już w czasie życia płodowego.

 

Program profilaktyki chorób odtytoniowych - w tym program przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - etap podstawowy

Choroby odtytoniowePalenie tytoniu jest chorobą przewlekłą, znacząco wpływa na jakość i długość życia. W Polsce codziennie pali około 9 milionów dorosłych Polaków, w tym 50% palaczy posiada symptomy uzależnienia od tytoniu, a 15% uzależnionych jest biologicznie od nikotyny. Skala i niekorzystne wzory palenia tytoniu w Polsce doprowadziły do epidemii chorób odtytoniowych i pogorszenia się stanu zdrowia społeczeństwa polskiego.

 

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Choroby układu krążeniaChoroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Niewłaściwe odżywianie się prowadzące do otyłości, mała aktywność ruchowa, palenie papierosów, picie alkoholu oraz stres to czynniki najbardziej wpływające na rozwój chorób układu krążenia. Badania profilaktyczne pozwalają na wczesne zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia.

 

Program profilaktyki gruźlicy

GruźlicaGruźlica jest chorobą zakaźną, w przypadku której chory podczas kaszlu, kichania, odksztuszania, głośnego śmiechu, mówienia wydala prątki gruźlicy i zaraża osoby znajdujące się w jego otoczeniu. Jeden nie leczony chory zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób. Występowanie gruźlicy związane jest z warunkami bytowania: życia (mieszkanie, odżywianie), pracy i wypoczynku.

 

Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

W Polsce co roku na raka szyjki macicy zapada 4 000 kobiet (10 dziennie!), a połowa z nich umiera, bo zbyt późno zgłosiły się do lekarza. Rak szyjki macicy jest bardzo podstępny i w pierwszym okresie przebiega bez niepokojących objawów. Jego rozpoznanie jest możliwe tylko dzięki cytologii ...

 

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet, stanowi około 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Rak piersi występuje częściej po menopauzie, a ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia. Najlepszym sposobem wczesnego wykrycia nieprawidłowych zmian w piersi jest mammografia ...