Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

Poprzez działania ukierunkowane na profilaktykę i promocję zdrowia, diagnostykę schorzeń, ale także na leczenie, zapobieganie i ograniczanie niepełnosprawności, podstawowa opieka zdrowotna ma decydujący wpływ na stan zdrowia pacjenta i jego rodziny. Opieka w POZ sprawowana jest przez lekarza, pielęgniarkę i położną POZ.

W ramach POZ prowadzone są między innymi:

 • profilaktyka chorób układu krążenia,
 • porady patronażowe,
 • badania bilansowe, w tym badania przesiewowe,
 • szczepienia ochronne (obowiązkowe i zalecane),
 • świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki
  obrazowej i nieobrazowej.

OPIEKA LEKARZA POZ

Lekarz POZ odpowiedzialny jest za profilaktyka i promocja zdrowia, diagnostykę schorzeń i leczenie:

 • kieruje na badania laboratoryjne
 • kieruje na niektóre kosztowne badania diagnostyczne
 • kieruje pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala
 • wypisuje recepty według zalecenia lekarza specjalisty
 • kieruje na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
 • kieruje na rehabilitację
 • kieruje na leczenie uzdrowiskowe
 • wydaje zlecenie na transport sanitarny

Na pewno nie raz zastanawialiście się Państwo nad tym kim jest lekarz rodzinny?

 • Lekarz rodzinny, to lekarz specjalista, który odbył wieloletnią specjalizację w zakresie Medycyny Rodzinnej.
 • Lekarz rodzinny, to lekarz w pełnym tego słowa znaczeniu. Jest to medyk holistyk – specjalista od zdrowia. To dobry duch i przyjaciel z Twojej dzielnicy, który każdego dnia trzyma rękę na Twoim pulsie. Zabiega o zdrowie Twoich najbliższych i znajomych z osiedla, dzielnicy.
 • To Twój prywatny menadżer zdrowia.
 • Lekarz rodzinny zwraca się w Twoim imieniu do innych lekarzy specjalistów by udzielili Ci pomocy, wykonali badania i zabiegi gdy on sam tego zrobić nie może.
 • Lekarz rodzinny to Twój najcenniejszy człowiek, do którego możesz pójść z każdym problem zdrowotnym, a on pomoże Ci go rozwiązać.
 • Lekarz rodzinny to medyk profesjonalista, negocjator, adwokat, doradca finansowy w jednym.
 • Lekarz rodzinny w dzisiejszych czasach, to praktycznie jedyny przedstawiciel służby zdrowia z którym istnieje możliwość nawiązania bliższych, partnerskich relacji.
 • Lekarz rodzinny, to lekarz na dłużej. Ktoś, kto jest blisko i zawsze czeka, by Ci udzielić pomocy. Ktoś, kto nie pozwala byś został, została sama na polu walki z chorobą i cierpieniem.
 • Lekarze innych specjalności niż Medycyna Rodzinna – konsultanci zajmują się głównie leczeniem chorób i zaburzeń. Lekarz specjalista Medycyny Rodzinnej to głównie specjalista od Twojego zdrowia.
 • Dobry lekarz rodzinny musi być na bieżąco z wiedzą medyczną, musi uczyć się całe życie.

OPIEKA PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ

Opieka zdrowotna obejmuje:

 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
 • realizację zleceń lekarskich,
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • pobieranie materiału do badań w domu pacjenta,
 • edukację zdrowotną,
 • profilaktykę chorób przewlekłych,
 • promocję zdrowia.

Pielęgniarską opieką środowiskową objęci są pacjenci, którzy:

 • ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich,
 • nie są objęci świadczeniami opieki długoterminowej, 
 • złożyli deklarację wyboru pielęgniarki POZ.

Aby dokonać wyboru pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej należy wypełnić druk deklaracji dostępny w rejestracji przychodni. 


OPIEKA POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ

Położna sprawuje opiekę medyczną nad kobietą ciężarną, rodzącą oraz w połogu, a także nad niemowlęciem do ukończenia przez niego drugiego miesiąca życia. 
Opieka ta realizowana jest w przychodni (wizyty ambulatoryjne) oraz – w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi – również w domu kobiety i obejmuje:

 • edukację przedporodową dla kobiet w ciąży, w tym również kobiet w ciąży wysokiego ryzyka (przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa)
 • opiekę medyczną nad kobietą w połogu oraz noworodkiem (do drugiego miesiąca życia)
 • opiekę pielęgnacyjną po operacji ginekologicznej lub onkologiczno – ginekologicznej

Prawo do świadczeń położnej ma kobieta posiadająca ubezpieczenie zdrowotne, która złożyła deklarację wyboru do wybranej położnej. Prawo do opieki zdrowotnej mają także na mocy artykułu 2 pkt. 3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kobiety nieubezpieczone, jeżeli posiadają obywatelstwo polskie, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są w okresie ciąży, porodu lub połogu.
Aby dokonać wyboru położnej środowiskowo-rodzinnej należy wypełnić druk deklaracji dostępny w rejestracji przychodni.