• junior_med_dla_ciebie.jpg
 • poradnia_ginekologiczno_poloznicza.jpg
 • szczepienia_grypa.jpg
 • usg_3d_4d.jpg

Dokumenty niezbędne przy przyjęciu

 • Karta ubezpieczenia zdrowotnego – dyskietka z funduszu
 • Dowód ubezpieczenia – dokument potwierdzający ubezpieczenie

dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątka pracodawcy lub
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub
 • druk zgłoszenia zakładu pracy

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

dla osoby ubezpieczonej w KRUS

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualna podstemplowana przez KRUS

dla emerytów i rencistów

 • legitymacja emeryta lub rencisty lub
 • aktualny odcinek renty lub emerytury

dla osoby bezrobotnej

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
 • Dowód osobisty
 • Dokumentacja medyczna (wyniki badań, karty wypisowe)